esmaspäev, 14. juuli 2008

hüüdlausete taksonoomia

Peale selle, et olen luuletaja, prosaist, lastekirjanik, stsenarist, esseist, kirjanduskriitik- ja loolane, kirjastaja, toimetaja, koostaja, kultuurikoguja, mõtleja, laulu- ja järelsõnade ning emakeeleõpikute autor, olen ka kõrgharidusega eesti filoloog ja annan nüüd omapoolse panuse eesti keele süntaksisse ehk lauseõpetusse. Selleks panuseks on hüüdlausete taksonoomia.

Minu käsitluses jagunevad eesti keele hüüdlaused 5 liiki, mis omakorda jagunevad 4 liht- ja 1 liitliigiks. Liitliik kuulub üheaegselt nii hüüd- kui ka küsilausete taksonoomiasse.


LIHTLIIGID
I. Ühehüüumärgilised hüüdlaused
Nt: Lapsed tuppa, tali tuleb!

II. Kahehüüumärgilised hüüdlaused
Nt: Mida ma näen, kass või kallal!!

III. Kolmehüüumärgilised hüüdlaused
Nt: Peeter, anna jalamaid Heljule see raamat tagasi!!!

IV. Kolme punktiga hüüdlaused
Nt: Ma leidsin taskust sajarublase...!

LIITLIIK
V. Küsimärgiga hüüdlaused
Nt: Sellise raha eest ostsid sellise asja?!

Kommentaare ei ole: