kolmapäev, 16. mai 2018

kultuuriloolisi allikmaterjale 7. Asta Venderi Lenini-illustratsioonid

.
Illustratsioonid Zoja Voskressenskaja raamatu "Isa kirsipuu" eestikeelse tõlke 1977. aasta väljaandest, mille kogu tiraaž (24 000 eks) hävitati - saatuslikuks said just Venderi Lenini-illustratsioonid. Need olid liiga lüürilised ega sobitunud väljakujunenud Lenini kujutamiskaanonisse.

Kogu tiraažist on praeguseks teada vaid 3 säilinud eksemplari, kõik eravalduses (Andres Jaaksoo, Ülo Matjus sen, Jaak Urmet). Kus on Venderi piltide originaalid, ei ole teada, olgu siis vähemalt need trükitud kujul siinkohal kunstiloole põlistatud.Kommentaare ei ole: