kolmapäev, 23. mai 2018

kultuuriloolisi allikmaterjale 11. Tammsaare 1928/1940

.
Anton Hansen Tammsaare - mälestusi temast 1928. aastal ajalehes Järvamaa ning leinakuulutus ja järelhüüde-luulet (Marie Under, Artur Adson, Ivar Paulson ja Enn Uibo) 1940. aastal ajalehes Järva Teataja.esmaspäev, 21. mai 2018

kultuuriloolisi allikmaterjale 10. Arnold Tuliku luulet

.
Kolm Arnold Tuliku luuletust ajalehest Rahva Hääl 1943-1944. Lastekirjanik, kriitik, tõlkija ja ajakirjanik Tulik ei ole luuletajana eriti tegev olnud, seepärast on tegu huvitava materjaliga.
pühapäev, 20. mai 2018

kultuuriloolisi allikmaterjale 9. Fotosid

.
Fotosid Andres Jaaksoo albumist

Mare Vetemaa, noorteajakirjanik ja toimetaja,
kirjanik Enn Vetemaa õde. Klooga rannas.


Andres Jaaksoo, lastekirjanduse toimetaja ja tõlkija.
Klooga rannas.


Kunstnik Jaan Tammsaar


Kirjanik Rein Saluri, 1977


reede, 18. mai 2018

kultuuriloolisi allikmaterjale 8. Priidu Beier ajalehes Tartu Riiklik Ülikool

Tartu Ülikooli ajalehest Tartu Riiklik Ülikool ajavahemikul 1976-1981


kolmapäev, 16. mai 2018

kultuuriloolisi allikmaterjale 7. Asta Venderi Lenini-illustratsioonid

.
Illustratsioonid Zoja Voskressenskaja raamatu "Isa kirsipuu" eestikeelse tõlke 1977. aasta väljaandest, mille kogu tiraaž (24 000 eks) hävitati - saatuslikuks said just Venderi Lenini-illustratsioonid. Need olid liiga lüürilised ega sobitunud väljakujunenud Lenini kujutamiskaanonisse.

Kogu tiraažist on praeguseks teada vaid 3 säilinud eksemplari, kõik eravalduses (Andres Jaaksoo, Ülo Matjus sen, Jaak Urmet). Kus on Venderi piltide originaalid, ei ole teada, olgu siis vähemalt need trükitud kujul siinkohal kunstiloole põlistatud.kultuuriloolisi allikmaterjale 6. Varajane Jaan Tammsaar

.
Jaan Tammsaar:

1) viis linoollõiget Leelo Tungla käsikirjalisele luulekogule "Öölõkke punane lill" (1965)
2) noorte kirjanike kogunemise kutse ja embleem (1964)

(Originaalid Andres Jaaksoo valduses)


esmaspäev, 14. mai 2018

kultuuriloolisi allikmaterjale 5. Olimar Kallas

Olimar Kallas sõjaväeteenistuse päevil:


                                                                                  (Foto originaal Teet Kallase valduses)

 Üks Olimar Kallase koomiks - võimalik, et seni avaldamata:


kolmapäev, 9. mai 2018

kultuuriloolisi allikmaterjale 4. Paul Uusmani mõttepäevik

1940. aasta juunikommunistide hulka kuulunud, hiljem Eesti NSV-s kultuurielu juhtide hulka kuulunud Paul Uusman hakkas vanas eas mõttepäevikut pidama. Niisugune on avalehekülg.


teisipäev, 8. mai 2018

kultuuriloolisi allikmaterjale 3. Boriss Polevoi pühendus Johannes Käbinile

Kuulsa vene kirjaniku Boriss Polevoi pühendus EKP Keskkomitee I sekretärile Johannes Käbinile oma raamatus "V kontse kontsov".


Boriss Polevoi kohta vt Wikipediast.

kultuuriloolisi allikmaterjale 2. Kiri Max Laossonile 1943

Kirjandusteadlasele ja poliitikategelasele Max Laossonile 1943. aasta maikuus saadetud kiri.


kolmapäev, 2. mai 2018

kultuuriloolisi allikmaterjale 1. Koopia Aimée Beekmani sünnitunnistusest

Esineb väidet, et kirjanik Aimée Beekmani eesnime passikuju on Aime, aga see ei vasta tõele. Kirjaniku soovil publitseerin siinkohal eksiarvamuse ümberlükkamiseks koopia Aimée (hääldus: emee) Beekmani sünnitunnistusest.